Zaterdag, 25 mei 2024
Logo de Stadsruit

30 m2 aan floatlands in Stadswater/Stokviswater

Floatlands in het centrum? Wat is dat?

Een floatland is een drijvend eilandje met semi-natuurlijke begroeiing. Floatlands is een relatief nieuwe techniek die wordt gebruikt voor kleinschalige natuurontwikkeling in wateren waar geen natuurlijke oevers mogelijk zijn. Zo komt er in het Stadswater/Stokviswater half juni 30m2 aan inheemse waterplanten in drijvende bakken.

De Rotte is tot de Crooswijkse bocht een groene oase. Riet, waterlelies en andere soorten waterplanten in overvloed met mooie (broed)plekken voor watervogels en verblijfsplekken voor bewoners/wandelaars. Iets waar je als bewoner trots op mag zijn. Volg je het resterende stukje Rotte richting centrum dat na de Pompenburgbrug overgaat in het Stadswater met de historische namen Stokviswater/ Delftsevaart/ Haagseveer/ Leuvekolk, dan schrik je van de kaalheid.

Hoge kale versteende kademuren met aan de randen geparkeerde auto’s en nergens een waterplant of bloem(bak) te zien. Niet iets waar gemeente Rotterdam, bewoners en passanten trots op kunnen zijn. De gemeente ziet dat ook en heeft in het verleden voldoende plannen opgesteld. Gelukkig start binnenkort de vernieuwing van het deel Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Pompenburgbrug en het deel tussen Action en Goudsesingel van de Lombardkade. De kades worden vergroend en tevens wordt er meer ruimte gegeven aan voetganger en fietser. Voor het water zelf is geen verbeterplan opgesteld.

Het Stadswater is te diep voor het wortelen van waterplanten. Een proef via een bewonersinitiatief via Opzoomer mee afgelopen jaar op het dek van de spoortunnel Stokviswater leerde dat waterplanten snel ‘geaccepteerd’ worden door het dierlijk leven. Binnen een week schuilden al kleine visjes, blauwe waterjuffers, watervlooien en -slakken. Gele Lis, Snoekkruid, Lisdodde en waterlelies deden hun best, maar de meerkoeten zagen het groen meer als verandering op hun eentonig stedelijke menu. Gaas beschermt nu de waterplanten en die herstellen zich na de vraat redelijk goed.

De proef heeft uitgewezen dat het mogelijk is waterplanten te houden. In bakken, maar nog beter via floatlands. Reden dat een aantal bewoners Sint Jacobstraat/ Sint Jacobplaats/ Goudsesingel een bewonersinitiatief bij Opzoomer mee/Wijkraad Centrum heeft ingediend voor 2 maal 15m2 aan drijvend groen (floatlands) met een varia aan inheemse en biologisch geteelde waterplanten, locatie Stokviswater op het dek van de spoortunnel.

Met het plaatsen van waterplanten in een drijvende constructie halen de planten via hun wortels verontreinigingen (onder andere stikstof, fosfor) op uit het water en gebruiken die onder meer als voedsel, waardoor het water schoner wordt. Met andere woorden ze zuiveren het water. Reden voor de initiatiefnemers om het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard als ‘eigenaar’ van het Stadswater te benaderen.

Het waterschap is niet alleen verantwoordelijk voor de waterstand, dijken en afvalwater, maar ook voor (afval)water zuiveren en natuurbeheer in en aan het water. Het Hoogheemraadschap was direct geïnteresseerd. Buiten de inbreng van kennis en verlenen van de vergunning dragen zij net als Opzoomer mee/Wijkraad Centrum financieel bij aan het initiatief.

Buiten het zuiveren van het water, bieden de wortels ook een prima schuil- en broedplaats aan vissen, waterslakken etc. De bloeiende planten hebben een aantrekkingskracht op insecten zoals bijen en vlinders.

Het bewonersinitiatief is inmiddels door gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Opzoomer mee/Wijkraad Centrum goedgekeurd. De aannemer is begonnen met de productie van de 10 bakken en de leverancier van de planten heeft een schema voor de beplanting van inheemse planten opgesteld.

Omdat het gebruik van floatlands in een stedelijke omgeving relatief nieuw is wordt de ontwikkeling van het groen voor drie jaar gemonitord. Voor dit doel is een beheersovereenkomst opgesteld tussen de initiatiefnemers met gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap.

Een informatiebord zal uitleg geven over de waarde en de symbiose van drijvend groen op waterkwaliteit, dierlijk leven in en boven het water en ontwikkeling stadsnatuur.

In aanwezigheid van wethouder Karremans, het Hoogheemraad en Wijkraad Centrum wordt op wordt op woensdag 12 juni om 15:30 uur, locatie Stokviswater de ‘opening’ verricht. U bent van harte welkom.Gerelateerde artikelen