Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

30m2 aan floatlands feestelijk geopend in het Laurenskwartier

Tekst Ronald Goyen, Foto’s Joop Bastinck

Het was woensdag 12 juni een feestelijke en ietwat natte bijeenkomst bij de Venetië Passage aan het Stokviswater. Meer dan 65 aanwezigen zagen hoe wethouder Karremans, hoogheemraad Josien van Cappelle, wijkraad lid Sandra de Vries en Peerke Adriaanse van aannemingsbedrijf Gebr. De Koning de officiële ‘opening’ verrichtte van het bewonersinitiatief 30m2 aan waterplanten in drijvende bakken (floatlands).

De openingshandeling bestond uit het verwijderen van het doek over het informatiepaneel door de vier vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en het planten van de laatste vier waterplanten door Sandra de Vries.

Aan de opening ging een interessante dialoog vooraf. De vier organisaties die het initiatief financieel en vergunning technisch mogelijk hebben gemaakt werd gevraagd waarom floatlands hun interesse heeft.

In grote lijnen was iedereen het eens dat floatlands bijdragen aan het verduurzamen van de omgeving, het vergroten van de biodiversiteit van plant en dier, in het verbeteren van de waterkwaliteit en dat wonen/verblijf aan het water met veel groen veel prettiger is voor bewoners en passanten.

Het realiseren van meer groen (programma 20ha groen) en het verbeteren van de waterkwaliteit zijn belangrijke beleidsdoelstellingen voor respectievelijk gemeente en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De floatlands voldoen met die 30m2 aan drijvende bloemrijke inheemse waterplanten en met het verbeteren van de waterkwaliteit aan beide doelen.

Voor wijkraad Cool-Scheepsvaartkwartier-Stadsdriehoek is de realisatie een onderdeel van het wijkakkoord voor meer groen via bewonersinitiatieven. Het aannemingsbedrijf heeft verduurzamen hoog in het vaandel staan, heeft ervaring met het bouwen van drijvende eilanden en wilde graag bijdragen aan de realisatie in centrum Rotterdam.

Een belangrijke overweging was verder dat de bewoners de verantwoordelijkheid nemen voor onderhoud van het drijvend groen en het weghalen van het zwerfvuil.

Dat het initiatief gedragen wordt door de bewoners bleek wel uit de opkomst van meer dan 40 bewoners, sommige met kinderen rond de Sint Jacobsplaats. Met een buurtborrel werd de ‘opening’ feestelijk en zonnig afgesloten.

Van de spullen uit de Opzoomer mee terraskeet werd optimaal gebruik gemaakt. Het is nu aan de planten.

Wilt u meer weten over het bewonersinitiatief floatlands? Scan dan de QR-code. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

In de vorige editie van de Stadsruit (nummer 86, april+mei 2024) werd uitleg gegeven over het belang boven en onder water van de floatlands. Kort samengevat.

Algemeen

De floatlands verbeteren de waterkwaliteit, het leven van dieren in en boven het water en de natuur in de stad. Het is een vrij nieuwe techniek om natuur te ontwikkelen op plekken waar geen natuurlijke oevers zijn. Zoals het stadswater in het centrum met hoge kades en diep water.

Planten

Op de drijvende eilanden groeien alleen planten die van nature voorkomen in Nederland en die hun wortels in het water hebben. Op de eilanden groeien 15 soorten planten zoals dotterbloem, gele lis, zwanenbloem, kleine lisdodde en wilgenroosje. Deze hebben allemaal een andere bloemkleur, bloeimaand en hoogte. Dit zorgt ervoor dat er vanaf mei tot en met september altijd bloeiende planten zijn.

Dieren

De bloeiende planten trekken insecten aan, zoals bijen en vlinders. Maar ook vogels zoals futen, meerkoeten en eenden kunnen de eilanden gebruiken om te nestelen. Om de jonge aanplant te beschermen tegen vraat en tijd te geven uit te groeien tot volle planten is er tijdelijk gaas gespannen. Om de waterdieren toch een gelegenheid te geven te nestelen zijn naast de floatlands drie eilandjes gecreëerd.

Mooi zal het zichtbare deel zeker worden. Maar nog belangrijker is de ontwikkeling van het onzichtbare deel van de drijvende eilanden. De wortels zorgen voor een prima schuil- en broedplaats voor vissen en kleine diertjes zoals libellenlarven, juffers, waterkevers, -vlooien en -slakken. Deze waterdiertjes zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en vissen. Hoe meer van dit soort diertjes, hoe beter de waterkwaliteit!

Waterzuiveraar

De wortels van de waterplanten halen onder meer fosfaat en stikstof uit het water en gebruiken deze als voedsel. Zo bestrijden ze verontreiniging. De planten zuiveren het water en het water wordt schoner.

Waterplanten concurreren met algen om voedingsstoffen, waardoor er minder algen voorkomen.

Onderzoek naar werking floatlands

De floatlands zijn opgezet als proefproject. We volgen de komende jaren de ontwikkeling van de waterplanten en de verschillende planten en diertjes op de voet. De kennis die dit proefproject oplevert wordt gebruikt voor de langetermijnvisie vergroening Rotte/Stadswater van Gemeente Rotterdam via de te ontwikkelen Wateratlas.Gerelateerde artikelen