Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

Aandacht voor jonge mantelzorgers

Wist je dat 1 op de 4 jongeren zorgt voor een naaste? Of zich zorgen maakt over een iemand die extra zorg nodig heeft? Dit zijn er vast meer dan je denkt! Jongeren die opgroeien met een ouder of grootouder, broer of zus die extra zorg nodig hebben zijn jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers kunnen veel zorgen hebben. Tijd voor sport, een hobby of andere activiteiten is belangrijk om te kunnen ontspannen en hun zorgen even opzij te zetten.

(Her)ken jij jonge mantelzorgers? Stel eens de vraag “Hoe gaat het met je?”. Ga het gesprek aan, luister naar hun verhaal en denk mee over wat jij kunt betekenen om bij te dragen aan tijd voor ontspanning. Bijvoorbeeld door een keer met die jongere iets te gaan ondernemen. Je haalt hem of haar dan even uit de zorgsituatie. Die persoonlijke aandacht is iets wat heel belangrijk is, want daardoor neem je (deels) het gevoel weg dat de jonge mantelzorger er alleen voor staat.

Op de website https://www.jmzpro.nl/ vind je verhalen van jongeren en tips over het omgaan met zorgen. Er zijn verschillende jongeren geportretteerd. Zij vertellen over voor wie zij zorgen. Die verhalen geven veel herkenning.

Bijvoorbeeld Koray (25 jaar) die een zusje (15) heeft met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking. Haar hersenen zijn onderontwikkeld, waardoor ze sociaal-emotioneel functioneert op het niveau van een kind van zes maanden. Zijn zus is 10 jaar jonger, dus Koray was al op zijn 15e jaar een jonge mantelzorger. Hij en ook de andere gezinsleden waren vanaf het begin zijn zeer betrokken bij de zorg. Ieder heeft zijn eigen taak.

Lange tijd was Koray zich niet bewust van zijn bijzondere thuissituatie. Daardoor was er tijdens zijn middelbare schooltijd weinig aandacht voor vanuit de docenten. Dat geeft het belang aan dat er op school bijv. met een mentor gesproken wordt over hoe het er thuis aan toe gaat. De jongere zal er zelf niet snel over beginnen, omdat die zich vaak niet realiseert dat het er bij hem of haar thuis anders aan toe gaat. Als de school er naar informeert en het weet, kan daar meer rekening mee gehouden worden.

Pas tijdens zijn studie Social Work werd hij geleidelijk steeds bewuster van zijn rol als jonge mantelzorger. De professional in hem ontwaakte en hij leerde te reflecteren op zijn eigen zorgsituatie thuis en de impact daarvan, maar ook hoe je daarmee om kunt gaan. Bijvoorbeeld: Met zijn zeer hoge verantwoordelijkheidsgevoel wat tot gevolg had dat hij te weinig aandacht had voor zijn eigen behoeften.

Hij zegt daarom: “Vooral voor jonge mantelzorgers is het belangrijk dat zij zich daar bewust van zijn, zodat zij hun eigen grenzen beter kunnen bewaken. Dat doe je onder andere door ruimte te creëren voor jezelf, zodat je niet de dingen gaat laten die je leuk vindt en jou energie geven.”

Op de website zijn ook tips voor jonge mantelzorgers te vinden:

Tip 1: Doe wat je blij maakt

Praten helpt voor iedereen, dat hebben heel veel onderzoeken uitgewezen. Zoek iemand in jouw omgeving bij wie dat het fijnst is om te doen, iemand die jij vertrouwt. Een vriend, vriendin, opa, tante, lieve buurvrouw en misschien jouw mentor. En lukt praten nu niet zo goed, dan kan het ook heel goed helpen om te schrijven, te zingen of te tekenen over wat jij meemaakt.

Tip 2: Praat

Praten helpt voor iedereen, dat hebben heel veel onderzoeken uitgewezen. Zoek iemand in jouw omgeving bij wie dat het fijnst is om te doen, iemand die jij vertrouwt. Een vriend, vriendin, opa, tante, lieve buurvrouw en misschien jouw mentor. En lukt praten nu niet zo goed, dan kan het ook heel goed helpen om te schrijven, te zingen of te tekenen over wat jij meemaakt.

Tip 3: Vraag om hulp

Lukt het even niet, om steeds klaar te staan in huis. Geef het aan. Dat kan lastig zijn, maar weet dat er heel veel mensen zijn die best bereid zijn te helpen. Dat kan iemand in de buurt zijn of familie. Ook zijn er mensen die in jouw gemeente werken die jou kunnen helpen. Van hulp in het huishouden tot luisteren naar jouw verhaal. Misschien komt er al wel eens iemand bij jou thuis om te helpen met de zorg voor je broer, zus of ouders. Stel je vraag.

Hulp kan gevonden worden via een docent of mentor op school. Daarnaast kan dat via de mantelzorgcoach van wmo radar in het centrumgebied. Dat is Sandro Toma. Hij is van maandag tot en met donderdag te bereiken via 06-54967291 en atoma@wmoradar.nl

Bron: https://www.jmzpro.nl/

Foto: Vera Duivenvoorden https://www.veraduivenvoorden.nl/Gerelateerde artikelen