Zaterdag, 25 mei 2024
Logo de Stadsruit

Ahmed Seali, beheerder in het huis van de wijk ‘De kip’

Na de komst van RADAR in het wijkgebouw aan de Kipstraat bijna 10 jaar geleden is de naam van het gebouw veranderd. Het heet nu het Huis van de wijk ‘De Kip’ met Ahmed Seali als beheerder. Een belangrijke functie die uitnodigt om meer te weten over de inhoud hiervan en over Ahmed zelf.

Op de vraag naar de betekenis en inhoud van de functie geeft Ahmed een toelichting: “Mijn functie is ‘Sociaal beheerder’. Het sociale staat centraal bijvoorbeeld bij het reserveren van ruimtes voor activiteiten. In principe geldt dat degene die eerst komt de toezegging krijgt maar ik geef voorrang aan bewoners, vaak ouderen, die een nuttige dagbesteding willen hebben.

Zij hoeven niet te betalen en krijgen gratis koffie en thee. Voorbeelden van enkele groepen: bridgegroep, creaclub, kaartclub, schilders club en Chinese dansclub. Met een goede planning is er voldoende ruimte als er maar geen commerciële belangen in zitten. Het gebruik van de keuken door groepen zoals de Pollepel en ‘Groenten zonder grenzen’ wordt onder goede afspraken toegestaan.

De organisatie ChapterNext gebruikt de keuken ook voor kooklessen aan jongeren. Zelfs in de weekenden worden groepen ingeroosterd die activiteiten, zoals yoga, willen doen.  

Verschillende soorten verslaafden, met hun begeleiders, rooster ik zowel avonden maar ook in de weekenden in. Ik maak goede afspraken en er moet een vertrouwensband ontstaan”.

Zijn er dan geen situaties waarbij je twijfelt of je er goed aan doet? Raadpleeg je dan de directeur? Ahmed: “Hij heeft het erg druk en vertrouwt mij. Het komt nagenoeg niet voor dat ik hem moet raadplegen. Natuurlijk overleggen wij op bepaalde tijden.

De gemeente vraagt ons ook om mensen met een uitkering als tegenprestatie te plaatsen voor werkzaamheden, bijvoorbeeld aan de balie of in de keuken. Soms zijn ze heel kwetsbaar. Je geeft ze de kans om te  herstellen en om mee te doen in de maatschappij.

Sommigen stromen door naar een betaalde baan maar voor enkelen lukt dat niet. Het geeft voldoening als het lukt om mensen te helpen”.

Hoe komt Ahmed aan deze functie en waar is hij begonnen? Ahmed: ”Ik ben begonnen bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum (SMDC) in de hulpdienst als wijkbuschauffeur. Met de wijkbus was ik veel op pad en kwam met veel mensen in contact.

Ik werd ook ingezet voor de boodschappen- en klussendienst voor ouderen.

Overal waar er nood was ging ik ernaar toe en deed klusjes die nodig waren. Met de komst van RADAR in het Centrum werd de wijkbus door RADAR overgenomen en ik werd aangesteld voor mijn huidige functie. Dit was voor mij een hele verandering. Met de wijkbus was ik voortdurend op pad, meer buiten dan binnen. Bewoners kunnen gelukkig nog steeds gebruik maken van de wijkbus”.

Ahmed heeft voldoening in zijn werk en wordt steeds weer blij als hij mensen, zowel jongeren als ouderen kan helpen door ze te faciliteren. Ahmed: “Ik denk dan aan stichting ‘Beter Zien Anders Kijken’ die lessen Nederlands verzorgt voor blinde of slechtziende migranten.

Visueel beperkte bewoners hebben iedere week een zaal ter beschikking om bij elkaar te komen.  Groepen jongeren krijgen huiswerkbegeleiding en doen ook activiteiten zoals sporten zowel in het gebouw als in de tuin tegenover het Huis van de Wijk”.

 (CK)Gerelateerde artikelen