Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

Beste nieuwe burgemeester van Rotterdam,

Allereerst willen we u als nieuwe burgemeester welkom heten. Welkom ook in ons mooie centrum, waar op Stadsdriehoek u veel zult verblijven in het stadhuis de aankomende jaren.

Het centrum van Rotterdam is natuurlijk van iedereen, en heeft een hele speciale functie, taak, en doel voor de stad. Maar het is ook vol bewoners en ondernemers, ook zonder dak boven het hoofd, die in het centrum wonen en werken. En als wijkraad proberen wij hun belangen te verwoorden en behartigen.

Daarbij proberen wij duidelijk te houden en krijgen waar wij als bewoners en ondernemers invloed op kunnen hebben. Participatie organiseren in de wijk moet naar onze filosofie echt een realistisch doel hebben qua hoe de output terugkomt in de besluitvorming.

Het zou voor ons dus heel duidelijk moeten zijn hoe de mening van de wijk helpt in de besluitvorming, zodat er accountability is voor het meenemen van de uitkomsten in die besluitvorming.

Wij hopen daarom dat u een burgemeester zult zijn die waarde hecht aan de mening van de wijk, en bottom-up de stem van de wijk gebruikt voor de top-down besluitvorming. Iemand die in gesprek gaat met de wijk en vooral ook weet te luisteren en kan samenwerken. Dat samenwerken is extra belangrijk, want er zijn al erg veel bewonersorganisaties, actieve bewoners, ontzettend hardwerkende ambtenaren, en geweldige bewonersinitiatieven gaande.

Onlangs heeft het zo mogen zijn dat exact dat is gebeurd om een bewonersinitiatief tot stand te laten komen, omdat iedereen in de wijk zijn handen ineen sloeg, van actieve bewoner tot ambtenaar die niet opgaf. Afgelopen week is de opening van de Floatlands in de Stokviswater het levende bewijs van die inspanningen.

Het enige dat u hoeft te doen, is die activiteiten eren en stimuleren, zowel door te luisteren, als ook om ze de mogelijkheid te geven te groeien en hun inzet te waarderen en tot bloei te laten brengen. Een eerste stap daarin zou bijvoorbeeld kunnen zijn om lid te worden van het samenwerkingsplatform dat wij hebben opgezet, genaamd 010Home.

Zorg ook dat u zich verdiept in de stem van groepen die moeilijker vindbaar zijn, waardoor we een inclusief centrum en stad kunnen worden. Focus op preventie, niet op straffen en handhaving. 

U bent ook van harte welkom om een keertje op onze maandelijkse wijkraadsbijeenkomst te komen, altijd op een dinsdag, dan praten we u graag een keertje bij!

Met hartelijke groet,

Wijkraad Centrum (of Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek)

[Deze brief wordt onderdeel van een boek dat bij de beëdiging van de nieuwe burgemeester wordt aangeboden. Het boek is bedoeld om de nieuwe burgemeester welkom te heten, maar vooral ook, advies te geven. Als wijkraad hebben wij deze brief opgesteld in de hoop dat de nieuwe burgemeester deze ter harte zal nemen, en dat dit ook zal helpen om de toekomst van het centrum in Rotterdam, en die van ons als bewoners en ondernemers in dat centrum, te delen en te waarborgen.]Gerelateerde artikelen