Zondag, 23 juni 2024
Logo de Stadsruit

Club Cool Special ’T Landje

Behoorlijk wat buurtbewoners van rond het plein druppelen binnen in de Schotse Kerk. Met het oog op het vaststellen van het IP (inrichtingsplan) werd door Sabrina een overzicht gegeven van wat afgelopen jaren in de buurt als ideeën werd opgehaald.

De ideeën werden beeldrijk naar voren gebracht via reuze posters en een power point presentatie. Een klein overzicht : sport en spel, eetbare vruchtbomen, vergroening en multifunctioneel gebruik. Een belangrijk item bij de herinrichting is de historische context. Pijnpunt is de drukke Schiedamsevest, een sluipweg voor verkeer.

Gelukkig blijken de zebra’s naar behoren te functioneren. Moet er alleen sport zijn en niet meer groen en ontmoeten ? De landschapsarchitect geeft zijn gebiedsanalyse: identiteit, teveel versnipperd groen, noodzaak van klimaat adaptatie. De oude bomenrij op de Schiedamsesingel wordt hersteld.

Er komt aantrekkelijk groen, een hogere kwaliteit van planten die ook  het oog strelen. Op ’t Landje moet je kunnen verblijven in het groen. Het is een plek voor verenigingsmanifestaties en een pleinbioscoop. De 70 deelnemers splitsen zich vervolgens op in 3 groepen: vergroening, gebruik en mobiliteit. Wat was het meest opvallende in de diverse groepen ? De groep gebruik legt de nadruk op spelende kinderen en sport.

Groen is leuk maar dient overzichtelijk te zijn. De werkgroep vergroening kiest voor groen rond de mozaïek van de Schotse Kerk en de aanleg van een waterberging. Kan er geen fontein komen op ’t Landje? De werkgroep mobiliteit kiest voor een autoluwe Schiedamsevest, vooral het verkeer vanuit de Pierre Baylestraat  vormt een gevaar.

Al met al was het een inspirerende avond die eindigde met een drankje en veel napraten. Nieuwe deelnemers aan de Club Cool werden geworven. Zoals Marco Stout in zijn intro verwoordde is Club Cool een samenwerkingsverband tussen bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en ambtenaren.

De werkgroepen zijn : vergroening, voorzieningen als een buurthuis en een gezondheidscentrum, een artistieke Witte de Withstraat, energie transitie en communicatie.

Gezien met de bouw van de torens de bevolking van Cool Zuid verdubbeld wordt, komt ’t Landje onder druk te staan. Gelukkig wordt er dan ook in geïnvesteerd.Gerelateerde artikelen