Zaterdag, 25 mei 2024
Logo de Stadsruit

De Brede Raad 010: ‘Je ontmoet mensen uit alle lagen van de samenleving’

‘Ik zou graag willen dat ik met mijn rolstoel op pad kan zonder me zorgen te maken of de weg overal wel goed bestraat is.’ ‘Als mensen mijn lichamelijke beperking zien, gaan ze heel kinderlijk tegen me praten, omdat ik dan ook geestelijk wel iets zal mankeren.’

Ademloos luisteren Joan Titarsolej en Arja den Ouden, beiden inwoonsters van het centrum van Rotterdam, naar de verhalen van leerlingen van Mytylschool De Brug aan de Ringdijk in Rotterdam.

Joan en Arja zijn lid van de Brede Raad 010 en bereiden een advies voor aan het college van B&W over Meedoen en Erbij Horen. Daarom bezochten zij de Mytylschool. ‘Als Brede Raadslid houden wij ons bezig met het sociaal domein’, vertelt Arja. ‘De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet, het armoedebeleid en de schulddienstverlening gaan daarover.

Heb je met deze wetten te maken, dan heb je ook te maken met hoe de gemeente Rotterdam haar beleid op deze terreinen inricht en de regels die daaruit voortkomen. Voor veel mensen betekent dit dat zij hun leven op een goede manier kunnen leiden. Daarnaast is het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking en chronisch zieken een belangrijke pijler.

Maar in de praktijk komen we ook voorbeelden tegen waarin het niet goed gaat. Denk daarbij aan hoe mensen met een bijstandsuitkering worden behandeld, hoe Trevvel het doelgroepenvervoer uitvoert, hoe mensen met een GGZ-achtergrond tegen problemen aanlopen, of waar jongeren mee te maken krijgen als zij 18 jaar worden. De Brede Raad 010 vertaalt die verhalen van Rotterdammers in adviezen over hoe de gemeente haar beleid kan verbeteren.

Met ons bezoek aan de Mytylschool bijvoorbeeld brengen we de stem van die leerlingen naar het stadhuis.’

Joan: ‘We zijn met ruim dertig vrijwilligers en krijgen ondersteuning van een klein, professioneel team. Voor elk advies vormen de leden een adviesteam van vijf of zes leden die op pad gaan om de verhalen rond een adviesthema te verzamelen.

Als het advies klaar is, sturen we het naar de verantwoordelijk wethouder. Meestal gaan we daarna met de wethouder in gesprek. Heel vaak neemt hij of zij adviezen over, soms niet. Zo werken we eraan dat Rotterdam voor iedereen een fijne, veilige stad is om in te leven.’ 

Werken aan een fijne stad voor alle Rotterdammers

Eén van de leukste dingen aan hun raadslidmaatschap vinden Joan en Arja dat zij de raad vormen met mensen van heel verschillende achtergrond. ‘Er zijn veel ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld slechtzienden zoals ik, of rolstoel gebonden mensen zoals Arja.

Daarnaast telt de raad mensen met een GGZ-achtergrond, met een licht verstandelijke beperking en een bijstandsuitkering. Maar er zijn ook leden die een baan hebben én mensen die na hun werkzame leven maatschappelijk betrokken willen blijven.’

Wat Arja en Joan óók heel boeiend vinden aan hun vrijwilligerswerk is dat zij in contact komen met mensen uit alle lagen van de samenleving.

 ‘Je komt nog eens andere mensen tegen dan je eigen vriendenkring en dat zet je aan het denken. Heel gezond’, vindt Joan.

Enthousiast geworden over dit vrijwilligerswerk? Meer informatie is te vinden op https://brederaad-010.nl/meedoen/lid-worden/ Je kunt ook bellen: 06 – 27 27 93 60 of mailen: info@brederaad-010.nl 

(MvB)Gerelateerde artikelen