Zaterdag, 25 mei 2024
Logo de Stadsruit

Floatlands, drijvende oevers in het Laurenskwartier

Een floatland is een drijvend eilandje met semi-natuurlijke begroeiing. Floatlands is een relatief nieuwe techniek die wordt gebruikt voor kleinschalige natuurontwikkeling in wateren waar geen natuurlijke oevers mogelijk zijn. Zo komt er in het Stadswater/Stokviswater half juni 30 m2 aan inheemse waterplanten in drijvende bakken.

De Rotte is tot de Crooswijkse bocht een groene oase

Riet, waterlelies en andere soorten waterplanten in overvloed met mooie (broed)plekken voor watervogels en verblijfsplekken voor bewoners/wandelaars. Iets waar je als bewoner trots op mag zijn. Volg je het resterende stukje Rotte richting centrum dat na de Pompenburgbrug overgaat in het Stadswater met de historische namen Stokviswater/ Delftsevaart/ Haagseveer/ Leuvekolk, dan schrik je van de kaalheid.

Hoge kale versteende kademuren met aan de randen geparkeerde auto’s en nergens een waterplant of bloem(bak) te zien. Niet iets waar gemeente Rotterdam, bewoners en passanten trots op kunnen zijn. De gemeente ziet dat ook en heeft in het verleden voldoende plannen opgesteld. Gelukkig start binnenkort de vernieuwing van het deel Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Pompenburgbrug en het deel tussen Action en Goudsesingel van de Lombardkade. De kades worden vergroend en tevens wordt er meer ruimte gegeven aan voetganger en fietser. Voor het water zelf is geen verbeterplan opgesteld.

Het Stadswater is te diep voor het wortelen van waterplanten. Een proef via een bewonersinitiatief via Opzoomer mee afgelopen jaar op het dek van de spoortunnel Stokviswater leerde dat waterplanten snel ‘geaccepteerd’ worden door het dierlijk leven. Binnen een week schuilden al kleine visjes, blauwe waterjuffers, watervlooien en -slakken. Gele Lis, Snoekkruid, Lisdodde en waterlelies deden hun best, maar de meerkoeten zagen het groen meer als verandering op hun eentonig stedelijke menu. Gaas beschermt nu de waterplanten en die herstellen zich na de vraat redelijk goed.