Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

Garage Rotterdam

Dearest Y – van 5 feb tot 17 april 2022

Hoe wordt het moederschap gewaardeerd en gepositioneerd in onze hedendaagse maatschappij en instituties? Historisch gezien wordt de moederfiguur onder meer beschreven en afgebeeld als een godin, een heilige entiteit en een symbool van kracht.

In een hyperkapitalistische samenleving dragen de moeders een dubbele last: enerzijds die van onbetaalde reproductieve arbeid en huishoudelijk werk, en anderzijds het moeten verrichten van productieve betaalde arbeid.

De definitie van moederschap in westerse samenlevingen wordt geassocieerd met de privésfeer, voortplanting, de zorg voor de kinderen en het huishouden. En terwijl de rol van vrouwen historisch gezien meestal beperkt is gebleven tot onbetaalde taken, worden mannen opgevoed en geleerd om te produceren, geld te verdienen en economisch zelfvoorzienend te zijn.

Dit heeft tot gevolg gehad dat vrouwen zowel thuis (in de privésfeer) als op het werk (in het publieke domein) een ondergeschikte status hebben ten opzichte van mannen.

Tegenwoordig zijn vrouwen actief betrokken bij de arbeidsmarkt en moeten werkende moeders een evenwicht zien te vinden tussen hun vele verantwoordelijkheden binnen en buiten het gezin. Schrijfster Adrienne Rich beschreef de uitdagingen voor moeders in haar boek Of Woman Born (1976) als een toestand van ambivalentie: het lijden aan “the murderous alternation between bitter resentment and raw-edged nerves, and blissful gratification and tenderness”.

Beide gevoelens zijn verbonden met de arbeid van het moederschap; het eerste komt voort uit de afhankelijkheid van kinderen ten opzichte van hun moeder wanneer zij moet werken om geld te verdienen en onafhankelijk te zijn. Terwijl het tweede gevoel te maken heeft met de natuurlijke band die een moeder kan voelen met haar hulpeloze kinderen die haar voortdurend nodig hebben.

Nog steeds worden vrouwen minder betaald en hebben zij een lagere sociale status dan hun mannelijke collega’s, zelfs binnen eenzelfde werkomgeving.

De tentoonstelling, getiteld Dearest Y, is geïnspireerd op de feministische strijdkreet “the personal is political” uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het benadrukt de verbanden tussen de persoonlijke ervaring van het moederschap en bredere sociaaleconomische en politieke systemen.

Garage Rotterdam, Goudsewagenstraat 27, 3011 RH Rotterdam, 010 – 737 08 75

https://www.garagerotterdam.nl/Gerelateerde artikelen