Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

Het Nieuwe Instituut

Ontwerp en samenleving – van 4 juli 2021 tot 7 juli 2024

De semipermanente tentoonstelling Het ontwerp van het sociale toont hoe veelzijdig en soms radicaal de interactie tussen ontwerp en samenleving de afgelopen eeuw is geweest. Ruim voordat een begrip als ‘social design’ bestond, waren het professionals en opvallend vaak ook geëngageerde burgers en activisten die ontwerpstrategieën bedachten om daarmee maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Op basis van research en interpretatie door telkens andere onderzoekers, conservatoren en ontwerpers, voert de installatie de bezoeker langs een reeks markante scènes uit de sociale geschiedenis.

De tentoonstelling presenteert onder meer de minimumwoning, het sociaaleconomische experiment rond Weverij De Ploeg, ontwerpstrategieën uit de tweede feministische golf, de kraakbeweging en het digitale publieke domein dat door De Digitale Stad werd geïntroduceerd. Gaandeweg zullen er nieuwe thema’s aan de installatie worden toegevoegd.

Voor deze voorbeelden van opvallend ‘sociaal ontwerp’ is ruimschoots geput uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Daarnaast is materiaal te zien uit de archieven van andere collectievormers die zich bezighouden met design en digitale cultuur.

Behalve institutionele collecties zijn dat ook informele verzamelingen. Elk archief roept vragen op; bijvoorbeeld over wat er voor de toekomst behouden blijft, door wie er wordt verzameld en welke verhalen er worden verteld. De (ontwerp)geschiedenis wordt overwegend geschreven vanuit een dominant perspectief.

Met het ontwerp van het sociale laten onderzoekers, conservatoren en ontwerpers zien hoe erfgoed ook kan worden verbonden aan alternatieve invalshoeken en minder overheersende visies op verleden, heden en toekomst van de ontwerpdisciplines.

Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam het nieuwe instituutGerelateerde artikelen