Vrijdag, 19 april 2024
Logo de Stadsruit

Iedereen heeft recht op een woning, ook in ons centrum!

4 maart 2024

foto: katalin Vos

Rotterdam is, als het aan de wijkraad centrum ligt, de mooiste stad van Nederland. We houden van onze stad en wonen er graag. Wonen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er slapen helaas ruim 500 mensen op straat in onze wijk en dat terwijl 10% van de woningen in het hoog- en topsegment momenteel leeg staat.

Edson Olf sprak namens de wijkraad in bij de commissievergadering van de gemeenteraad over de Woonvisie. Dat inspreekrecht heeft iedere bewoner en daarvan kan je ook tijdens wijkraadsvergaderingen gebruik maken.

Als het over het huisvesten van aandachtsgroepen gaat staat er in de Woonvisie dat ze in 2030 “zo min mogelijk” mensen willen in een dak- of thuisloze situatie. Een gebrek aan ambitie, als je het aan de wijkraad vraagt. Waarom kiest dit college er niet voor om het gewoon in 2030 op nul te zetten, zoals gecommitteerd aan het Verdrag van Lissabon?

Want elke dag dat iemand op straat slaapt is één te veel. Daarnaast is er in Rotterdam geëxperimenteerd met Housing First. Dit bleek effectief te werken voor mensen die hulp nodig hebben, waarom zien we hier niets meer van terug in de Woonvisie?

Een dak boven je hoofd hoort geen luxe te zijn, maar een recht. Naast een betaalbare woning moet je ook kwalitatief en veilig wonen. Het gebeurt nu dat malafide huisjesmelkers en kwaadwillende verhuurders bewoners in barre en onveilige omstandigheden laten wonen. Dergelijke praktijken mogen wij nooit toelaten. Wij zijn daarom ook blij met de betere regels voor goed verhuurderschap om kwetsbare bewoners te beschermen. 

Deze maand is Wenen wederom uitgeroepen tot meest leefbare stad ter wereld. In Wenen is 60% van de woningen sociaal en koopt de gemeente 25 jaar van te voren grond op zodat bouwen betaalbaar blijft. Bij verkoop van eigen grond zijn er zelfs strikte eisen voor de bouw, zoals dat 2 op de 3 woningen sociaal moet zijn. Met Wenen als inspiratiebron, pleiten wij voor een heroriëntatie op het Rotterdamse woningbouwbeleid, voor een rechtvaardiger en toegankelijker huisvestingsbeleid voor álle Rotterdammers.

In 2015 sprak de vertrekkende burgemeester de legendarische woorden: “Niemand slaapt bij ons op straat.” “Want iedere Rotterdammer, iedere Nederlander, ieder mens, heeft recht op rust.” 
Laten we daar werk van maken de komende jaren!Gerelateerde artikelen