Zondag, 23 juni 2024
Logo de Stadsruit

Noot van de redactie

De eindredacteur wil zijn excuses aanbieden voor een inleiding die is geplaatst bij een ingezonden artikel. Het betreft een stuk over het op handen zijnde project ‘de Rise’ in Stadsruit nummer 76. Hierbij zijn namen genoemd en weggelaten waardoor onbedoeld verwarring is ontstaan. Dat is niet de bedoeling van onze krant en we zullen hier in de toekomst nog zorgvuldiger mee omgaan. (RdK)Gerelateerde artikelen