Zondag, 23 juni 2024
Logo de Stadsruit

Oogziekenhuis wil kwaliteit waarborgen

Het Oogziekenhuis hield op 28 maart voor bewoners een informatieavond over de woon bestemming en de verkoopprocedure van hun pand. De verkoop start eind waarschijnlijk dit jaar. Het is de bedoeling dat over 5 jaar het Oogziekenhuis verhuist naar nieuwbouw bij het Erasmus MC. Het uitgangspunt bij verkoop en planvorming is onder andere duurzaamheid en respect voor de monumentale waarde. Er komen rond de 140 woningen in diverse maten. Er komt een mix van koop en huur.

De verkoop van het pand moet voldoende geld opleveren om de nodige nieuwbouw te kunnen financieren. In de plint komen minimaal 50 procent maatschappelijke of culturele voorzieningen. Er is ook plaats voor daghoreca. Aan de achterzijde in de Hof komen grondgebonden woningen met groene daken. Er komt een laag bovenop het huidige pand. Deze laag vormde al onderdeel van het oorspronkelijke plan, maar kon na de oorlog niet gefinancierd worden.

Een en ander past perfect in het nieuwe bestemmingsplan. De totale hoogte wordt in totaal 23 tot 25 meter. De plint wordt niet gescheiden van de woningen en moet ook passen bij de buurt. Levendigheid staat bij de plint centraal.

Kunst wordt gered

Als het Oogziekenhuis verkocht wordt, kan in 2028/2029 gestart worden met de verbouwing. De toekomstige koper wordt getoetst op kwaliteit en betrouwbaarheid. De aanwezige kunst in het Oogziekenhuis wordt meegenomen naar de locatie bij het Erasmus MC.

De pandgebonden kunstwerken (muurschilderingen) worden zo mogelijk bewaard in overleg met de koper. Voordeel voor de koper is de aanloop van 5 jaar, belangrijk in deze onzekere tijden. Waarom is het Oogziekenhuis een monument?

Het heeft dezelfde architect als Boymans, A. van der Steur, en is gebouwd in de Palaziostijl met een gedetailleerde gevel. In het nieuwe plan blijft het atrium in het gebouw bestaan.Gerelateerde artikelen