Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

Rotterdamse gezinnen met kinderen sneller schuldenvrij

Via Sandra de Vries/Marco Koole

De schuldenproblematiek in Rotterdam is groot. Ongeveer 1 op 6 Rotterdamse huishoudens had in januari 2023 een geregistreerde problematische schuld.

Sinds eind maart slaan de gemeente Rotterdam en Stichting Nieuw Vaarwater (oa. Manna Support/Fonds de Loods) de handen ineen om gezinnen met problematische schulden te helpen sneller hun schulden af te lossen. Zo willen we samenwerken aan een beter toekomstperspectief voor Rotterdamse gezinnen met kinderen.

Stichting Nieuw Vaarwater wil gezinnen snel en kosteloos uit de schulden helpen door na het afsluiten van een saneringskrediet door de Kredietbank Rotterdam dit krediet meteen af te lossen. Deze aflossing hoeft door de Rotterdammer niet terugbetaald te worden; het is een gift van Fonds De Loods. De aanname is dat door deze snelle aflossing het toekomstperspectief van het gezin en met name van de kinderen sneller verbetert.

Of deze aanname klopt moet onderzoek uitwijzen. Deelname aan het kosteloos sneller aflossen is vrijwillig. Dit project loopt tot en met 31 december 2026. Tot deze datum kunnen gezinnen zich bij de gemeente melden. Uiteindelijk bekijkt de gemeente wie daadwerkelijk voor de snellere aflossing in aanmerking kan komen.

Om in aanmerking te komen voor dit project moet sprake zijn van problematische schulden en een levensgebeurtenis die de problematische schulden (mede) heeft veroorzaakt. We spreken in deze samenwerking van een problematische schuld wanneer de afloscapaciteit van het gezin niet toereikend is om de totale schuldenlast in maximaal 18 maanden te kunnen aflossen.

Kent u gezinnen die hiervoor in aanmerking komen, verwijs ze dan naar de Vraagwijzer (voor +27-jarigen) of het Jongerenloket (voor 18 t/m 26-jarigen).

Deze gezinnen komen in aanmerking:

  1. In Rotterdam wonen;
  2. Er is sprake van minimaal één inwonend kind onder de 18 jaar;
  3. Er is sprake van problematische schulden (wanneer de afloscapaciteit van het gezin niet toereikend is om de totale schuldenlast in maximaal 18 maanden te kunnen aflossen);
  4. Het ontstaan van de schulden heeft zijn directe oorzaak in een (of meer) objectief vast te stellen life-event dat korter dan 7 jaar geleden plaatsvond. Met life-events bedoelen we o.a. overlijden van een naaste (partner, ouder of kind), echtscheiding, werkloosheid, inkomensval, ziekte/ hoge zorgkosten, (mantel)zorgtaken vanwege ziekte naasten, vlucht/statushouderschap, geboorte kind, detentie partner, faillissement, (tijdelijk) ontbreken inkomen, uithuiszetting/uithuisplaatsing/dakloosheid, verhuizing opvang, slachtoffer (huiselijk) geweld, uitbuiting.


Gerelateerde artikelen