Donderdag, 25 juli 2024
Logo de Stadsruit

Sociale Alliantie een strijdbaar 2023

De Sociale Alliantie Rotterdam hield haar nieuwjaarsreceptie in de Schotse Kerk in het Centrum. Geen nieuwjaar zonder een inhoudelijk programma. Er werd een panel gevormd van politici en vakbond met Caroline Dijk, journaliste en filmmaker als gespreksleider.

Enes Yigit wethouder armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal gaf een uiteenzetting over de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot armoede.

Hij wees op de negentig scholen die dagelijks zorgen voor een ontbijt voor de kinderen. 60 % van de kinderen op die scholen komt zonder ontbijt naar de les. De gemeente zorgde ook voor een witgoedfonds en een kledingbank. Een energie cluster is opgericht om woningen te isoleren. Voor de voedselbanken is € 500.000,00 uitgetrokken.

Terwijl 4,5 miljoen is uitgetrokken voor het totaal pakket, vindt de wethouder dat het gewoon pleister plakken is. Er dient iets structureel te veranderen, het systeem moet op de schop. Het kan niet dat zelfs werkende mensen hun hand moeten ophouden, vaak heerst er schaamte. In het voorjaar komt er een brede aanpak en wordt er een koppeling gemaakt met werk en gezondheid. Het inkomen moet omhoog, maar dat is een rijksopgave.

Handen in elkaar

PVDA politicus en voormalig wethouder Barbara Kathmann verteldt dat er een linkse coalitie in de maak is. Men wil de handen ineen slaan om weer de menselijke maat te krijgen. 20 tot 30% van de bevolking ervaart de kostencrisis. De lonen moeten omhoog en de kosten omlaag.

Barbara zit in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als Tweede Kamerlid. Alle goede voorstellen botsen op de gebrekkige uitvoering.

Kathmann komt met tien oplossingen, vijf op de korte en vijf op de langere termijn. De vraag moet zijn : wat levert dit op aan levensgeluk?

Vakbond aan het woord

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, is buitengewoon kritisch op het document Participatiewet in Balans van minister Carola Schouten. Ze geeft alleen aanbevelingen aan de gemeenten, geen richtlijnen. Je weet dan al van te voren hoe bepaalde gemeenten reageren. Het gaat om behoud van giften, mogelijkheid tot bijverdienen, minder sancties. Ze citeert Marga Klompé:  ‘Het gaat niet alleen over overleven maar ook om een bloemetje op tafel.’

Voor de VVD zijn mensen met een uitkering of laag salaris niets anders dan losers. Het minimumloon moet naar € 14,00 per uur. De kostendeling moet afgeschaft worden. De uitkeringen dienen individueel te zijn. Mensen met schulden worden doorgaans pas na vijf jaar geholpen, we moeten meteen acteren. Kitty roept de wethouders op om samen met de FNV naar het Malieveld te gaan, genoeg is genoeg.

Het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. De huidige regering zijn betere middenklas mensen die het goed hebben en geen oog hebben voor de onderkant. Vanuit de zaal komt de vraag richting panel : wat doen jullie concreet?

Concrete maatregelen

Wethouder Yigit wijst op de negenendertig huizen van de wijk en de wijkteams die in de haarvaten van de wijk zitten. Daarmee werkt de gemeente. Maar het is niet genoeg. De gemeentes worden uitgeknepen. De vakbond zette in op de energietoeslag, de omschakeling van arbeiders uit de fossiele sector, de verhoging van het minimum loon.

De meeste mensen in de armoede werken. Het zijn de vuilnismannen en postbezorgers. Het FNV zet in op stakingen en legt diverse steden plat. We moeten naar een ander systeem.

Volgens Kathmann dienen stappen te worden gezet: kinderopvang betaalbaar, minimum loon omhoog, energieplatform en taallessen.

We moeten de krachten bundelen daarom zijn de provinciale verkiezingen ook belangrijk. Zij kiezen de Eerste Kamer. Politiek doet ertoe.

Er werd aan het eind van de middag stevig genetwerkt, we moeten elkaar blijven vinden. Het is tijd om alle zeilen bij te zetten.

(EdM)Gerelateerde artikelen