Zondag, 23 juni 2024
Logo de Stadsruit

Tijd voor Cool

Op zeven plekken verspreid over de wijk brachten bewoners ondersteund door straattheater en muziek de geschiedenis van de wijk in beeld. In de tuin Eendrachtsstraat werd het verdwijnen van de Hortus Botanicus en het boeren leven gespeeld door historisch uitgedoste bewoners en de vermaarde Dutch Acrobats.

De New Orleans Jazz formatie stond stil bij het voormalige bedrijfsverzamelgebouw dat werk verschafte aan 35 bewoners. Het verzamelgebouw geëxploiteerd door de bewonersorganisatie Cool lag aan de basis van de transformatie van de Witte de Withstraat. Bewoner Ronald Glasbergen schetste het proces en ook de aantrekkingskracht die het gebouw had op kunstenaars uit de Bronx, die van bewoners heldenbeelden maakten.

In de hofjes Zorg en Vlijt was de kinderboerderij gevestigd. Kinderen werden geschminkt en No Nonsense bracht een poëtische acrobatiek vol nostalgie. De komst van de Spanjaarden naar Cool met hostels en gespecialiseerde winkeltjes werd verpersoonlijkt door het Duo Del Mar. In de 80er jaren krijgen we in de wijk de gezinsherenigingen bij de Marokkaanse buurtbewoners.

Bazar werd uitgekozen voor Bellyssima, Marokkaanse buikdansen. Bazar werd ook de trekpleister voor een multiculturele jonge middenklasse. Het bewoners Popkoor WOW zong bij WORM de sterren van de hemel. Tineke Speksnijder schetste de Schouw als poëzie tempel. De Bar Guys Spoken Word sterren verrasten het talrijke publiek met originele vondsten en woordspelingen.

Tijd voor Cool wist ook nieuwkomers uit de Cooltoren te enthousiasmeren. De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie uit het nabije Oude Noorden en buurtzangeres Anja Winter sloten het programma af. De kantine bood iedereen een drankje. Hoelang nog zorgen zij voor buurtverbinding, voor binding tussen ouders en kinderen die nu elders zijn gehuisvest ? Tijd voor Cool was een artistiek statement over sociale transformatie.  

Tekst en foto’s Ed de Meijer


Gerelateerde artikelen