Zondag, 23 juni 2024
Logo de Stadsruit

Wijk aan Zet – een nieuwe wijkdemocratie voor Rotterdam

Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam een nieuw systeem met 39 wijkraden die door de bewoners gekozen worden. De wijkraden vervangen de gebiedscommissies en wijkcomités die er nu zijn. De kleinere indeling zorgt ervoor dat de gemeente beter weet wat er in de wijk speelt en kan dan beter doen wat er in de wijk nodig is.

Met de wijkraden kunnen bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. De bewoners bepalen mee waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. Iedereen in de wijk kan dan meedoen, laagdrempelig, op maat en met een praktische aanpak.

Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. Wijkbewoners worden door de wijkraad actief uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Verschillende groepen in de wijk worden samengebracht en er wordt geluisterd naar wat er in de wijk leeft.

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken.

Ook worden afspraken gemaakt hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die in de wijk plaatsvinden. De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken. Ook houdt de wijkraad in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Gaan de dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente.

Ook de gemeentelijke organisatie verandert. De samenwerking met de wijk krijgt een andere vorm door te zorgen dat de wijkraden de juiste ondersteuning krijgen om hun werk te kunnen doen. De wijkmanagers in de wijk krijgen een steviger positie. Er worden ‘wijkhups’ geopend waar de gemeente en andere organisaties uit de wijk samenwerken en waar bewoners kunnen binnenlopen met vragen of problemen.

Ook kunnen bewoners in de toekomst hun stem laten horen via het digitaal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl.  Daar kunnen bewoners ideeën indienen, meedenken en meestemmen over bewonersinitiatieven.

De verkiezingen voor de wijkraden zijn op 16 maart a.s. Het is ook mogelijk om eerder te stemmen. Op 14 of 15 maart kunt u uw stem uitbrengen bij een vroeg stembureau bij u in uw wijk. Kandidaten voor de wijkraad Rotterdam Centrum die gereageerd hebben op ons verzoek zich in onze wijkkrant te presenterenGerelateerde artikelen